ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು?

ಕಲಿತ ಕಠಿಣ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ , ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇತರರನ್ನು “ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು” ಹಾಗೂ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಳನೋಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.  ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.

Soft

ಮೊದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ..

ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಂವಹನ, ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.

ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಪರಿಹರಿಸಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ.ನೀವು ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನೀವು ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವ ಮೃದು ಕೌಶಲ.  ಮೊದಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ತರ ನೀವು ಬಯಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ.  ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ‌ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನಮೂದಿಸಬಹುದು . ನೀವು ಬಯಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು . ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಸಂದರ್ಶಕರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ..

ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ನೀವು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು, ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆಲಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. 

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್: ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಲೇಖಕರು :
ಆರ್.ಕೆ. ಬಾಲಚಂದ್ರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *