ಮುದ್ದು ಮೊಲಗಳ ಒಡನಾಡಿ ಭಟ್ಕಳದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್

ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನೆಲವೆಂದೇ ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ಆಪ್ತವಾಗಿಬಿಡಬಹುದಾದ ನೆಲ ಭಟ್ಕಳ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಟೆ, ಶಾಸನ, ಬಸದಿ, ದೇಗುಲ, ಮಸೀದಿ ಅಂತ ನೂರಾರು,

‘ಸಿಂಗಳೀಕ’ದ ಕೊನೆಯ ತಳಿಯನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಾಮಿ!

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜಿಲ್ಲೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭೇದದ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ, ಸರೀಸೃಪಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ನೋಡಬನ್ನಿ ಸಾಣಿಕಟ್ಟೆಯ ಉಪ್ಪಿನಾಗರವ…

ಸಾನು ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಊರು ಸಾಣಿಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಾದೆಮಾತು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯವಾಗಿಸಿದವರು ಸಾಣಿಕಟ್ಟೆಯ ಉಪ್ಪು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ.